Firma ULTRAPHON - Autoryzowany instalator central telefonicznych Panasonic Pure-IP ULTRAPHON - Silver Partner Panasonic
25 Lipiec, 2024
Platforma zintegrowanej komunikacji Panasonic KX-NS500

Platforma zintegrowanej komunikacji Panasonic KX-NS500

 • System inteligentnej hybrydowej centrali PBX dla małych i średnich firm
 • Wbudowane 6 linii miejskich analogowych i 18 linii wewnętrznych
 • Aktywne 4 porty dla aparatów IP-PT KX-NT, KX-UT, KX-TGP6 i KX-HDV
 • Ekonomiczna instalacja i prosta obsługa
 • Możliwość zwiększenia liczby numerów wewnętrznych do 288
 • Łatwa stopniowa migracja z łączności analogowej do komunikacji IP
 • Wbudowane rozwiązanie dla telecentrum, telefonów przenośnych i poczta głosowa
Zobacz więcej...

1
2
3
4
5
6
7
8

Warunki zakupu


Poniżej dostępne są warunki zakupu towaru w firmie ULTRAPHON. Prosimy o zapoznanie się z nimi.


Składanie zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, za wyjątkiem Świąt Państwowych i kościelnych.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i Święta, będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 3. Zamówienia dokonać można na trzy sposoby:
  1. wysłanie zamówienia na adres e-mail: biuro@ultraphon.pl
  2. wysłanie zamówienia faksem na numer: 14 627-11-02
  3. złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem: 14 627-11-00 (dotyczy tylko stałych odbiorców)
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie odpowiednich danych w celu wystawienia dokumentu sprzedaży.
 5. Po otrzymaniu zamówienia, przystępujemy do jego weryfikacji i realizacji.

Dostarczanie towaru i koszt przesyłki

 1. Zamówione towary dostarczane są do Odbiorcy za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD.
 2. Istnieje możliwość wskazania przez Zamawiającego firmy spedycyjnej, która dostarczy towar.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Zamawiającego.
 4. Koszty przesyłki pokrywane są przez Zamawiającego, a ich wysokość jest uzależniona od jej charakteru, ciężaru oraz wartości zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówień zawierających towary dostępne w magazynie wynosi 1 (jeden) dzień.
 6. Czas realizacji liczony jest od momentu wpłynięcia środków na konto firmy ULTRAPHON.
 7. Wszystkie przesyłki wysyłane do Państwa są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.
 8. Nabywca może monitorować swoją przesyłkę po otrzymaniu w dniu wysyłki numeru listu przewozowego na stronie firmy spedycyjnej.

Sposób płatności

 1. Płatność odbywa się na podstawie wystawionej przez firmę ULTRAPHON faktury VAT lub paragonu.
 2. Po potwierdzeniu i weryfikacji zamówienia, Zamawiający otrzymuje faksem lub e-mailem fakturę PRO-FORMA z wyszczególnionymi pozycjami zamówienia o wartości równej złożonemu zamówieniu.
 3. Z chwilą potwierdzenia przez Zamawiającego poprawności wystawionej faktury VAT, firma ULTRAPHON przystępuje do dalszej realizacji transakcji.
 4. Rozliczenie dokonywanych transakcji realizowane jest poprzez płatność przelewem lub za pobraniem.
 5. Przelew:
  1. Na podstawie faktury VAT w terminie do 5 dni od momentu złożenia zamówienia, należy dokonać przelewu na konto rozliczeniowe firmy ULTRAPHON.
  2. Po zaksięgowaniu na koncie firmy ULTRAPHON dokonanej wpłaty, niezwłocznie wysyłamy zamówiony towar.
 6. Pobranie:
  1. Płatność odbywa się w momencie odbioru przesyłki od kuriera.
  2. Forma płatności za pobraniem nie jest dostępna w przypadku zamówienia o wartości powyżej 1000 PLN netto.
 7. Firma ULTRAPHON zastrzega sobie możliwość zażądania przedpłaty w przypadku wybranych produktów bądź produktów sprowadzanych na specjalne zamówienie Zamawiającego.
 8. W przypadku Firm stale współpracujących z firmą ULTRAPHON istnieje możliwość zapłaty z odroczonym terminem płatności przyznanym na podstawie podpisanej między Firmami stosownej umowy.
 9. Do momentu całkowitej zapłaty przez Zamawiającego, towar pozostaje własnością firmy ULTRAPHON.
 10. W przypadku zwłoki w zapłacie, Zamawiający zapłaci sprzedawcy odsetki umowne.

Dokument sprzedaży

 1. W celu wystawienia dokumentu sprzedaży (faktura VAT), Zamawiający winien dostarczyć następujące dane:
  • Imię i Nazwisko lub nazwa firmy składającej zamówienie
  • Adres i kod pocztowy
  • NIP (w przypadku firm)
  • Numer faksu bądź adres e-mail na który zostanie wysłana faktura PRO-FORMA
  • Adres, na który ma zostać dostarczone zamówienie (jeżeli inne od adresu siedziby firmy)
 2. Dokument sprzedaży zostanie dostarczony wraz z towarem do Zamawiającego.

Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta, której czas trwania i warunki określone są w karcie gwarancyjnej.
  • Na produkty firmy Panasonic, udzielana jest e-gwarancja Panasonic Polska.
 2. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Zamawiający otrzymuje wraz z produktem.
 3. Postępowanie gwarancyjne zgodne jest z warunkami udzielonej gwarancji.
 4. Reklamacje składane są zgodnie z kartą gwarancyjną. W przypadku braku wskazania innego miejsca, należy je składać w siedzibie firmy ULTRAPHON.
 5. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia Produktu do właściwego serwisu gwarancyjnego bądź punktu sprzedaży. Koszt wysyłki do punktu ponosi Zamawiający.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej wynosi około 14-21 dni roboczych plus czas przesyłek.
 7. Wszelkie zauważone braki lub wady dostarczonego towaru, jak i błędnie zrealizowane zamówienia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej (poprzez pocztę elektroniczną lub wysłane faksem) bądź w formie telefonicznej, nie później niż 3 dni od otrzymania przez Zamawiającego towaru.

Zwrot towaru

 1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi handlu w Internecie, respektujemy Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) może zrezygnować bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia i dostarczenie jego w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy osobiście do siedziby firmy ULTRAPHON, faksem, pocztą konwencjonalną lub za pośrednictwem e-mail. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego. Jednak zwracany towar nie może nosić śladów użycia i posiadać nienaruszone oryginalne opakowanie (przykładowo, jako używany towar traktowany jest telefon, w którym podłączono dostarczone wraz z telefonem akumulatory).
 2. Zwrotowi nie podlegają towary wraz z dołączonym oprogramowaniem i/lub licencjami, centrale telefoniczne i wszelkie karty rozbudowy do central telefonicznych, a także produkty zakupione w dziale wyprzedaż.
 3. Zwracany towar należy odesłać na adres firmy ULTRAPHON na własny koszt firmą kurierską w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, wraz z kompletem akcesoriów, gwarancją, oryginałem paragonu fiskalnego lub kopią Faktury (wówczas po zmianie zamówienia, czy też odstąpienia od niego, odeślemy Państwu fakturę korygującą) oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z numerem konta bankowego bądź adresem Zamawiającego po uprzednim telefonicznym ustaleniu warunków zwrotu.
 4. Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania, którą prześlemy przekazem pocztowym lub przelewem na Państwa konto.
 5. Na czas transportu, oryginalne opakowanie zwracanego towaru winno być dodatkowo zabezpieczone kartonem.
 6. Koszty dostawy i odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.
 7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej.
 8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego. W związku z tym sugerujemy każdorazowo sprawdzanie przesyłek przy odbiorze w obecności kuriera.
 9. Przesyłki zwracane za pobraniem, nie będą odbierane.
 10. Firma ULTRAPHON zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego, zwracającego zamówienie bez podania przyczyny.
 11. Równocześnie informujemy o Ochronie danych osobowych (polityka prywatności). Zgodnie z treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), wszystkie dane osobowe zebrane przez Firmę ULTRAPHON będą wykorzystywane tylko do realizacji złożonych zamówień. Nie będą one w szczególności udostępniane firmom trzecim.
 12. Oprócz przypadków określonych przepisami prawa nakładających na sprzedawcę obowiązek przyjęcia towaru, sprzedawca może udzielić Kupującemu zarówno Konsumentowi, jak i nie będącemu Konsumentem zgody na zwrot towaru, lub zamianę zamówienia po uprzednim obustronnym ustaleniu. Kupujący zobowiązany jest wówczas do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości nie większej niż 30% ceny sprzedaży.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna / sprzedaży między firmą ULTRAPHON a konsumentami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Tarnowie, siedzibie sprzedawcy.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu serwisu ULTRAPHON bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu internetowego ULTRAPHON dostępne pod tym adresem. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem.
 4. Zawartość serwisu internetowego ULTRAPHON nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie serwisu internetowego ULTRAPHON są zgodne z danymi katalogowymi Producentów.
 6. Serwis internetowy ULTRAPHON zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 7. Każdy składający zamówienie akceptuje powyższy regulamin.


© ULTRAPHON. Wszelkie prawa zastrzeżone.